חדקונית הדקל האדומה

על הפרוייקט

מטרות המחקר: א.שיפור שיטות ניטור ולכידה המונית המבוססות על הכרת התנהגות המזיק במרחב ורגישות הפונדקאים. ב. ביסוס סל תכשירים יעודי, שיטות ישום, וטיפולים בעצים גם בגידול קונבנציונלי וגם בגידול אורגני; ג. פיתוח שיטות לאיתור עצים נגועים ברמה אזורית וארצית; ד. בחינת פירוליזה כשיטה להשמדה יעילה של חומר צמחי נגוע או זה העלול לשמש כמקור משיכה ו/או מקום להתפתחות המזיק; ה. יצירת מאגר מידע מקוון לעניין החדקונית; ו. פיתוח מערכת תמיכה בקבלת החלטות. ז. הפצת ידע לרשויות ולציבור לצורך הגברת המודעות ושיתוף הפעולה.

ריכוז הפרוייקט: ד"ר ויקי סורוקר
שותפים:
גלינה גינדין1
איתמר גלזר1
לאוניד אנשלביץ1
אנה ליטובסקי1
סעדיה רנה1
יובל כהן2
יפית כהן3
ויקטור אלחנתי3
אמוץ חצרוני3
בני לב3
אהרון הופמן3
עמי הברמן4
ריקי קטנר4
צלילה בן-דוד4
לילא חג'' יחיא4
יעקב נקש5
שמעון ביטון6
שמעון שטיינברג7

1המכון להגנת הצומח, מנהל המחקר החקלאי; 2המכון למדעי הצמח, מנהל המחקר החקלאי; 3המכון להנדסה חקלאית, מנהל המחקר החקלאי; 4השירותים להגנת הצומח ובקורת, משרד החקלאות; 5חוות עדן; 6שירות ההדרכה והמקצוע, משרד החקלאות; 7ביובי.